Teologisk Tidskrift är en oberoende tidskrift för de teologiska disciplinerna. Tidskriften som utkommer fem gånger per år är inte knuten till någon enskild (kyrko)politisk gruppering utan är öppen för alla inlägg som behandlar teologi. Tidskriften publicerar artiklar, översikter, debattinlägg och litteraturrecensioner.

Syftet med Teologisk Tidskrift är att publicera teologi som görs i Finland. Publikationen utkommer huvudsakligen på finska och svenska.