Artikkelit sv
Ritva Palmén
Yhteisöllisyys ja teologinen tutkimus

s.
241–242
Olli Viitaniemi
Kirjakauppias Pietari Joosef Väänäsen verkostot ja elämäntyö pietistisen lukukulttuurin edistäjinä Savo-Karjalassa

s.
243–262
Abstract
The Bookseller Pietari Joosef Väänänen and His Circles as Promoters of a Pietistic Reading Culture in the Savo-Karelian Province — Pietari Joosef Väänänen (1784–1846) was a pie­tist layman who founded Finland’s first inland bookstore, at Kuopio, in 1819. The article brings together Väänänen’s lifework as a bookseller and his endeavours as a promoter of a pietistic reading culture in collaboration with international evangelical and Moravian circles. The essential nodes in Väänänen’s network were his partner Henrik Renqvist and reverend John Paterson, a commissioner of the British and Foreign Bible Society. Väänänen and his circles circulated evangelical tracts in Finland at the grassroots level. Through Paterson, descriptions of Väänänen’s efforts spread as far as America and were read as part of the international evangelical awakening.
Pekka Metso
Esko Ryökäs
Ilkka huhta
Keskustelu diakonin tehtävänmäärittelystä Suomen ortodoksisessa kirkossa 1920- ja 1930-luvuilla

s.
263–280
Abstract
A Discussion on the Definition of the Role of the Deacon in the Finnish Orthodox Church in the 1920s and 1930s — In newly independent Finland, the national Orthodox Church was recognized by the state in 1918, its status affirmed by decree. Therein, the duties of a deacon were defined as assistance to the priest in worship, preaching, charity work, and administration. Although the Orthodox Church had seen charitable work and preaching as part of the deacon’s original ministry in the early church, the deacon’s role remained predominantly liturgical in the early 20th century: they worked as cantors and assisted priests in the liturgy. In the 1920s and 1930s, there were efforts to extend the deacon’s duties to include charitable work, following the example of the Lutheran church, but they never came to fruition.
Kati Tervo-Niemelä
Laura Kallatsa
Jenni Spännäri
Uskonnollinen jatkuvuus ja katkokset perheissä: Neljä metateemaa

s.
281–301
Abstract
Religious Continuity and Discontinuity in Families: Four Metathemes — This article analyses religious continuity and discontinuity in families using a mixed methods approach. Using three-generational interviews among Finnish families (58 interviewees across 16 families) and survey data collected in five countries (N=8 404), we have extrapolated themes that have proven the most meaningful for understanding religious continuity and discontinuity in families. We have found four metathemes: 1) Religion as a shared vs. private matter; 2) Safety and closeness vs. insecurity and distantness; 3) Structure and content and 4) Flexibility vs. stasis. This article is linked to the Templeton-funded project The Transmission of Religion across Generations: A Comparative International Study of Continuities and Discontinuities in Family Socialization.
Katsauksia ja keskustelua
Minna Hietamäki
Ekumeniasta, ideoista ja ihmisistä: Kolumni

s.
302–304
Sami Pihlström
Timo Koistinen
Virpi Mäkinen
Simo Knuuttila in memoriam

s.
305–315
Rosa Huotari
Teologisen keskustelun rajat ja mahdollisuudet 2020-luvun Suomessa

s.
316–319
Lari Launonen
Älyteknologia rapauttaa ihmisyyden parhaita puolia

s.
320–328
Miikka Anttila
Gregorius Suuri teologina

s.
329–337
Leo M. Väyrynen
Vanhoja kirkkoteitä etsimään vaelluskäyttöön

s.
338–340
Kirjallisuutta
Kirjallisuutta

  • Laura Puro & Hanna Lundell-Reinilä. Lahjakkaat, sitkeät, kyvykkäät: Suomalaisten naisten koulutuksen ja Konkordia-liiton historia (Aila Lauha)
  • Christian Braw. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Ausgewählte Aufsätze und Ansprachen. Selected essays. Valitut esseet. (Jouko Talonen)
  • Tuomas Akvinolainen. Enkelit ja filosofia (Tuomas Vaura)
  • Miikka Tamminen. Keskiajan hirviöt (Mikko Heikkilä)
  • Osmo Vatanen, Jorma Hannikainen, Samppa Asunta, Pekka Kivekäs & Tuomo Nikkola (toim.). Hymnarium. Latinalais-suomalainen Hymnikirja (Jyrki Knuutila)
  • Saana Svärd & Joanna Töyräänvuori (toim.). Muinaisen Lähi-idän imperiumit: Kadonneiden suurvaltojen kukoistus ja tuho (Emil Anton)
  • Emilio Betti. Hermeneutics as a General Methodology of the Sciences of the Spirit. Law and Politics: Continental Perspectives (Matti P. Pulkkinen)
  • Panu Raatikainen (toim.). Tekoäly, ihminen ja yhteiskunta: filosofisia näkökulmia (Taina Kalliokoski)
  • Sanna Ryynänen & Anni Rannikko (toim.). Tutkiva mielikuvitus: Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset menetelmät yhteiskuntatieteissä (Marjukka Laiho)
s.
341–359