Artikkelit en
Outi Lehtipuu
Antti Marjanen 60 vuotta
Heikki Räisänen
Jeesuksen visio
Ismo Dunderberg
Marian evankeliumi – Johanneksen evankeliumin jatko-osa?
Susanna Asikainen
Avioliitto Plutarkhoksella ja Uudessa testamentissa
Minna Heimola
”Neitsyt, jota mikään voima ei ole tahrannut”: Jeesuksen äiti Filippuksen evankeliumissa
Petri Luomanen
Jaakob Vanhurskas Heprealaisten evankeliumissa
Kirsi Siitonen
Kauppiaat ja kaupankäynti Ilmestyskirjassa
Ulla Tervahauta
Sielun nousu varhaiskristillisessä kirjallisuudessa
Päivi Vähäkangas
Naiset, kääntyminen ja juutalaiskristillinen identiteetti pseudoclemensiläisessä kirjallisuudessa
Ivan Miroshnikov
”In” or ”About”? Gospel of Thomas 52 and ”Hebraizing” Greek
Nanna Liv Elkjær Olsen
Thunder Perfect Mind – or How Nonsense Makes Sense
Katsauksia ja keskustelua
Risto Uro
Miten suomalainen Nag Hammadi -tutkimus syntyi?
Alin Suciu
Notes Concerning Some Coptic Fragments Related to Mary the Mother of Jesus
Jörgen Magnusson
Några re ektioner kring kunskapsbegreppet i Sanningens Evangelium från Nag Hammadi
Kirjallisuutta
Kirjallisuutta