Teologinen Aikakauskirja on Suomen johtava kaikki teologian ja uskonnontutkimuksen osa-alueet kattava tieteellinen aikakauskirja. Sen päätarkoitus on julkaista suomen- ja ruotsinkielistä teologista tutkimusta. Lehti julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita sekä katsauksia, keskustelupuheenvuoroja ja kirja-arvioita. Teologinen Aikakauskirja ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Vuodesta 2019 lähtien vertaisarvioidut artikkelit on merkitty Tieteellisten seurain valtuuskunnan    vertaisarviointitunnuksella ja lehti on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käyttäjälle asetettuja ehtoja. Teologinen Aikakauskirja on luokitettu Julkaisufoorumissa korkeimmalle mahdolliselle tasolle, jonka kotimaisilla kielillä julkaiseva aikakauskirja voi saada (johtava taso 2).

Teologista Aikakauskirjaa julkaisee Teologinen Julkaisuseura ry. Sen toimitusneuvostoon kuuluu tieteentekijöitä Suomen eri korkeakouluista. Lehti on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton.  

Teologinen Aikakauskirja on sitoutunut avoimeen julkaisemiseen (open access). Kirjoittajilla on mahdollisuus rinnakkaistallentaa viimeisin vielä taittamaton versio välittömästi ja lopullinen, julkaistu versio 12 kk:n mittaisen viiveen (embargo) jälkeen. Opetuskäytössä myös lopullista julkaistua versiota voi käyttää ennen embargoajan täyttymistä.